Nieuws

De voordelen van duurzaamheid

Duurzaamheid is een populair woord de laatste tijd. Het is een hedendaags begrip die vaak geassocieerd wordt met het milieu en bezuinigingen. Soms wordt het woord ook misbruikt. Dit veroorzaakt verwarring bij mensen wat het nu betekent en of het überhaupt wel iets betekent. Duurzaamheid en duurzame renovatie betekenen zeker iets en er zijn daadwerkelijke concrete voordelen te vinden voor duurzaamheid.

 

In de zakelijke vastgoedsector zijn er genoeg redenen om te kiezen voor duurzame renovatie. Adriaansen en Kersten (2017) geven aan dat duurzame renovatie de levensduur van panden substantieel verlengt en dat duurzame renovatie uitermate geschikt is voor panden met een hoge emotionele en esthetische waarde. Bovendien vertellen ze dat een grondige renovatie kent soortgelijke kosten en inspanningen ten opzichte van nieuwbouw. Het renoveren van een bestaand pand is daarom een verantwoorde en bewuste keuze, waarbij de oude uitstraling van een pand intact kan blijven. Nieuwbouw realiseren legt meer druk op de CO2-uitstoot en op het materiaalbeslag.

 

Besparingen op exploitatiekosten

Volgens berekeningen van ECN kunnen de besparingen op de gas en elektrarekening groot zijn. De elektrabesparing kunnen wel oplopen tot 41 kWh per m2 per jaar. Bovendien is de gemiddelde besparing van alle verschillende maatregelen €7 per m2 per jaar. Hierbij hebben veel van de desbetreffende maatregelen een terugverdientijd die onder de vijf jaar zit.

 

Voordelen en kansen van energiebesparing

Naast de dalende kosten, stijgt de waarde van energiezuinige kantoorpanden met negen procent en leveren ze tien procent hogere huuropbrengsten op ten opzichte van energieslurpende kantoorpanden. Uit het onderzoek van de Universiteit van Maastricht (samen met ING Real Estate Finance) kwam dit naar voren. Zij gaven ook aan dat de investeringen na vier jaar zijn terugverdiend. Ondanks dat dit het eerste wetenschappelijke onderzoek is over dit onderwerp, zijn de tekenen veel belovend.

 

De vastgoedmarkt lijkt steeds meer tekenen te vertonen dat duurzaamheid daadwerkelijk loont.  Het tegenovergestelde wordt nu vooral getoond, waarbij enkele banken geen financiering meer gaan vertrekken aan panden met slechte energie labels. De banken willen eigenaren stimuleren om verduurzaming te realiseren voor hun panden. Bovendien wordt het bezit van duurzaamheidscertificaten als BREAAM of LEED als waardevol beschouwd door actoren op de markt. Duurzaamheidsmaatregelen worden ook regelmatig ondersteund via aantrekkelijke financieringsvormen zoals rentekorting, fiscale stimulering en verschillende subsidies.

Meer onderzoek wordt inmiddels gedaan naar dit onderwerp, maar het is duidelijk dat de markt zich beweegt in de richting van verduurzaming voor alle panden. De voordelen laten duidelijk zien dat verduurzamingsmaatregelen niet alleen bedoeld zijn om te voldoen aan de norm en regelgeving. Ze laten zien dat verduurzaming echt wat oplevert voor de eigenaar, de organisatie en het gebouw.

 

 

Bron:

Arnoldussen, J. Van Zwet, R. Koning, M. Menkveld, M. (2016). Verplicht energielabel voor kantoren. EIB & ECN. November 2017.

Bekkering, P. (2017). Duurzame renovatie van vastgoed in zes overzichtelijke stappen. Facility Management Magazine. Juli 2017: 37-39.