Welkom bij Groene Kolen!

Namens Groenekolen willen wij vastgoedpartijen bewust maken dat hun vastgoed beter rendeert door meer energiebewust naar kosten en beheer te kijken.
We hebben Groenekolen opgericht om met name de verduurzaming van vastgoed vorm te geven. Wat we uit verschillende invalshoeken hebben begrepen is dat vastgoed eigenaren en gebruikers zich onvoldoende realiseren dat duurzaamheid niet vrijblijvend is. Met onze kennis en ervaring willen we zowel de eigenaar als gebruiker ontzorgen door voor hen, op basis van een quickscan, hun vastgoed in beeld te brengen als het gaat om duurzaamheid.

Dit in de breedste zin van het woord, zoals technische installaties en bouwkundige staat. Vanuit deze nul-status maken we een verbeterplan in verschillende fases. Met als doel een optimaal renderend pand tegen maximaal opbrengst en minimale kosten. Bij al deze activiteiten wordt direct gekeken naar de verduurzaming van pand en installaties en de daarbij behorende subsidies mogelijkheden.

Het Proces

GroeneKolen loopt met elke klant een proces door die te onderscheiden is in verschillende fases en stappen.
In onderstaande infographic hebben we deze kort en bondig inzichtelijk gemaakt, zodat u van te voren al weet wat u van ons kunt verwachten. Klik op de afbeelding om de infographic te bekijken.

Ons Team

Gerard's kijk op duurzaamheid

Naast de schade die het winnen van aardgas in Groningen veroorzaakt heb ik tijdens mijn reizen naar verschillenden landen met eigen ogen gezien dat onze manier van leven een steeds groter beslag legt op grondstoffen. Ook gaat er steeds meer mooie natuur verloren. Dit wordt onhoudbaar. Door toenemende welvaart, groei van de wereldbevolking en klimaatverandering zijn we wel gedwongen anders te gaan leven.

Welvaart willen we niet inleveren. Dus moeten we ons leven anders inrichten en organiseren. Een van de manieren is verduurzaming van ons vastgoed in combinatie met energieopwekking uit natuurlijke bronnen. We staan nog maar aan het begin van een hele grote opgave. Veel zal er in de komende jaren nog gaan wijzigen, maar het is goed om niet langer te wachten.

Zoals men jaren geleden al zei: “een beter milieu, begint bij je zelf”. Bovendien kunnen we onze opgedane kennis en ervaring weer vermarkten. Ook nog eens goed voor onze economie.

Herre's kijk op duurzaamheid

Ik heb in de afgelopen jaren veel installaties gezien, die niet goed zijn ingeregeld. Onnodig veel energie is verspilt hierdoor.Tijdens mijn installateursperiode hebben zaken als energiebewustzijn en duurzaamheid niet of nauwelijks op de agenda gestaan. Nu vinden we energie en duurzaamheid een “containerbegrip”, maar nog steeds leveren installateurs installaties op die niet voldoen aan de verschillende duurzaamheidstoetsen.

Ik ben met GroeneKolen begonnen om ervoor te zorgen dat gebouweigenaren zichzelf bewust zijn van de kwaliteit van de installaties die ze in un vastgoed hebben en wat daar nog te besparen valt. Dat is al jaren meer dan 20 %. Deze 20% is de drijfveer voor GroeneKolen.
"Energiebewustzijn is het sleutelwoord!"