Services

Dit hebben we al gedaan

Verduurzaming gebeurt niet vanzelf. We hebben niet stil gezeten sinds onze oprichting. De afgelopen tijd hebben wij met plezier en passie onze eerste projecten kunnen afronden bij verschillende bedrijven. Hieronder is meer te lezen over deze projecten.

SOM Nederland heeft expertise op het gebied van beleggen in commercieel vastgoed, het ontwikkelen van woningen en het beheren van kantoorlocaties. Wij creëren en beheren woon- en werkomgevingen waar een ieder zich thuis mag voelen.

Voor SOM heeft GroeneKolen een energie advies gedaan voor een deel van hun vastgoed portefeuille Zorgvastgoed in Heerde. Samen met Jacco van Zee, beheer & onderhoud SOM, hebben we de basis gelegd voor een energietransitie.

TKP is één van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland. Ruim 3,3 miljoen Nederlanders en 26 fondsen vertrouwen op onze dienstverlening. Onze 845 specialisten werken dagelijks aan het beste digitale pensioenplatform. Voor onze klanten, voor deelnemers die pensioen opbouwen of ontvangen, en voor hun werkgevers. Niet voor niets zeggen we: 'pensioen made easy'.
Onze ambitie is het bieden van het beste digitale pensioenplatform. Een platform dat eenvoudig, laagdrempelig en toekomstbestendig is.

TKP heeft GroeneKolen gevraagd een EPA-U maatwerkadvies te maken voor hun 3 panden in Groningen.

Het EPA-U energielabel is energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het geeft weer hoe energiezuinig het gebouw is aan de hand van onderstaande tabel. Het energielabel is verplicht voor alle eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur en oplevering. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

De interesse en waardering voor industrieel erfgoed van Nederland is mede te danken aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., met BOEi als handelsnaam. Waardevolle bundeling van kennis en expertise. Restaureren én herbestemmen van erfgoed.

Ook BOEi heeft GroeneKolen gevraagd een EPA-U maatwerkadvies te maken voor de panden van RLS 1957 in Eelde.

Het EPA-U energielabel is energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het geeft weer hoe energiezuinig het gebouw is aan de hand van onderstaande tabel. Het energielabel is verplicht voor alle eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur en oplevering. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Het Drentse investeringskader levert mooie projecten op

De ontwikkeling van het gebied rondom Groningen Airport Eelde heeft een positieve impuls gekregen met het investeringskader dat daarvoor in 2016 is vastgesteld.

Zo zijn de vergunningen voor het zonnepark GAE grotendeels rond, heeft de Rijksluchtvaartschool (RLS 1957)een nieuwe bestemming, is de herinrichting van de aansluiting van het bedrijventerrein volop in voorbereiding en worden kansrijke duurzaamheidsprojecten concreet.

Het voornaamste doel van de gebiedsontwikkeling is het verbinden van bestaande functies in het gebied met nieuwe ideeën en netwerken, die ook los van de luchthavenfunctie waarde genereren voor de regio.

Zo heeft GroeneKolen de afgelopen 2 jaar bijgedragen aan de verduurzaming van de panden van RLS 1957 en heeft in samenhang met genoemde zonnevelden een grotere studie gedaan naar de inzet van eigen zonnepanelen dan wel de verhuur van daken van de RLS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *