Industrie

BOEi

De interesse en waardering voor industrieel erfgoed van Nederland is mede te danken aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., met BOEi als handelsnaam. Waardevolle bundeling van kennis en expertise. Restaureren én herbestemmen van erfgoed.

Ook BOEi heeft GroeneKolen gevraagd een EPA-U maatwerkadvies te maken voor de panden van RLS 1957 in Eelde. Het EPA-U energielabel is energielabel voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het geeft weer hoe energiezuinig het gebouw is aan de hand van onderstaande tabel. Het energielabel is verplicht voor alle eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen bij verkoop, verhuur en oplevering.