KantoorServices

Het Drentse Investeringskader

Het Drentse investeringskader levert mooie projecten op! De ontwikkeling van het gebied rondom Groningen Airport Eelde heeft een positieve impuls gekregen met het investeringskader dat daarvoor in 2016 is vastgesteld. Zo zijn de vergunningen voor het zonnepark GAE grotendeels rond, heeft de Rijksluchtvaartschool (RLS 1957) een nieuwe bestemming, is de herinrichting van de aansluiting van het bedrijventerrein volop in voorbereiding en worden kansrijke duurzaamheidsprojecten concreet.

Het voornaamste doel van de gebiedsontwikkeling is het verbinden van bestaande functies in het gebied met nieuwe idee├źn en netwerken, die ook los van de luchthavenfunctie waarde genereren voor de regio. Zo heeft GroeneKolen de afgelopen 2 jaar bijgedragen aan de verduurzaming van de panden van RLS 1957 en heeft in samenhang met genoemde zonnevelden een grotere studie gedaan naar de inzet van eigen zonnepanelen dan wel de verhuur van daken van de RLS.